News story: 100 diwrnod i fynd i gyflwyno’ch Ffurflen Dreth ar gyfer 2017/18

MoD_RSS

War Hero
Gall trethdalwyr lenwi Ffurflen Dreth Hunanasesiad ar gyfer y flwyddyn dreth flaenorol mor gynnar â 6 Ebrill. Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn aros tan ar ôl y Nadolig i’w llenwi. Y llynedd, llenwodd dros 11 miliwn o gwsmeriaid Ffurflen Dreth Hunanasesiad ar gyfer 2016/17, a llwyddodd 10.7 miliwn ohonynt i wneud hynny mewn pryd. Cyflwynodd 4,852,744 o gwsmeriaid eu Ffurflen Dreth ym mis Ionawr 2018 (44.8% o’r cyfanswm) a 758,707 o gwsmeriaid ar 31 Ionawr.

Mae 100 diwrnod i fynd tan y dyddiad cau ar 31 Ionawr 2019, ond does dim byd yn bod ar lenwi’ch Ffurflen Dreth ymlaen llaw. Gallwch ddysgu faint o dreth sydd arnoch a’i thalu cyn y dyddiad cau - un peth yn llai ar eich rhestr felly dros y cyfnod prysur.

Meddai Mel Stride, yr Ysgrifennydd Ariannol i’r Trysorlys:

“Y llynedd, llenwodd dros 11 miliwn o drethdalwyr eu Ffurflenni Treth Hunanasesiad ac o ganlyniad i hynny, cafwyd refeniw o £32.7 biliwn - y swm uchaf erioed. Ac mae’r arian hwnnw’n ariannu ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

“Mae cyfran sylweddol o’n Ffurflenni Treth Hunanasesiad yn dod oddi wrth weithwyr hunangyflogedig a busnesau bach, ac mae’r llywodraeth yn ymrwymedig i’w helpu a lleihau eu baich gweinyddol. Gallwch gyflwyno’ch Ffurflen Dreth a rheoli’ch treth ar-lein yn hawdd ac yn hwylus drwy’ch Cyfrif Treth Personol.”

Meddai Angela MacDonald, Cyfarwyddwr Cyffredinol CThEM ar gyfer Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

“Er bod y dyddiad cau 100 diwrnod i ffwrdd, mae llawer ohonom yn ei gadael hi tan fis Ionawr i ddechrau arni. Mae amser yn hedfan dros yr ŵyl, ond eto mae’r dasg o lenwi’ch Ffurflen Dreth o’ch blaen o hyd.

“Rydyn ni am helpu pobl i gael eu Ffurflenni Treth yn iawn. Drwy ddechrau ar y broses yn gynnar, gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i gyflwyno’ch Ffurflen Dreth yn ddiffwdan mewn pryd.”

Mae treth yn cael ei didynnu’n awtomatig o’r rhan fwyaf o gyflogau, pensiynau neu gynilion trethdalwyr y DU. Ond, mae’n rhaid i Ffurflen Dreth Hunanasesiad gael ei llenwi bob blwyddyn gan bobl neu fusnesau sydd ddim yn cael treth wedi’i didynnu’n awtomatig, neu sydd o bosibl wedi ennill incwm ychwanegol heb ei drethu.

Y llynedd, cyflwynodd 93% o gwsmeriaid eu Ffurflen Dreth ar-lein - y ganran uchaf erioed - ac mae CThEM yn rhoi cryn gymorth i unigolion sydd angen llenwi’u Ffurflen Dreth. Mae ffilmiau a gweminarau ar gael sy’n dangos pob cam o’r broses, ac mae arweiniad arbennig ar gael i wahanol fathau o unigolion.

Mae help i’w gael hefyd ar wefan GOV.UK eu gan Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM ar 0300 200 1900.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Treth ar bapur yw 31 Hydref 2018, a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Treth ar-lein, a thalu unrhyw dreth sy’n weddill, yw 31 Ionawr 2019. Gall cwsmer wynebu isafswm cosb o £100 am gyflwyno’r Ffurflen Dreth yn hwyr.

Continue reading...
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
MoD_RSS News story: Sherwood Forester and an unknown soldier buried 100 years after their deaths in the great war MoD News 0
MoD_RSS News story: 100 days to go until Armed Forces Day 2019 MoD News 0
MoD_RSS News story: Innovate UK-supported entrepreneurs make Maserati 100 list MoD News 0
MoD_RSS News story: £100 million funding for police to tackle violent crime MoD News 0
MoD_RSS News story: 100,000 whole genomes sequenced in the NHS MoD News 0
MoD_RSS News story: £93 million missile project secures over 100 Belfast jobs MoD News 1
MoD_RSS News story: 100 days left to file your 2017 to 2018 tax return MoD News 0
MoD_RSS News story: 100 troops and Chinook helicopter deployed to Saddleworth Moor MoD News 0
MoD_RSS News story: Dstl ranked in the Top 100 employers for school leavers...again! MoD News 0
MoD_RSS News story: Grave of a Seaforth Highlander rededicated 100 years after he was killed in world war 1 MoD News 0
MoD_RSS News story: 100 years on, Defence Secretary and members of the Armed Forces attend... MoD News 0
MoD_RSS News story: Service marks 100 years of women’s contribution to UK Armed Forces MoD News 0
MoD_RSS News story: Two WW1 heroes finally laid to rest 100 years after they made the ultimate... MoD News 0
MoD_RSS News story: 100 Years Of The Tank: The Battle Of Flers-Courcelette Remembered MoD News 0
MoD_RSS News story: Grave of World War 1 sailor rededicated 100 years after his death MoD News 0
MoD_RSS News story: British Battle of Jutland sailor killed 100 years ago is finally honoured after... MoD News 0
MoD_RSS News story: Over 100 opportunities for ex-service personnel as TfL signs the Armed Forces... MoD News 0
MoD_RSS News story: A new painting marks Army’s relationship with Scotland over last 100 years MoD News 0
MoD_RSS News story: Gallipoli 100 and Anzac Day MoD News 5
MoD_RSS News story: 100 Day countdown to Armed Forces Day 2015 MoD News 0
MoD_RSS News story: Military recognised in Stonewall’s top 100 MoD News 5
MoD_RSS News story: Celebrating 100 years of apprenticeships MoD News 1
MoD_RSS News story: 100 days until Armed Forces Day MoD News 0
MoD_RSS News story: £100 million bomb disposal training facility opens MoD News 1
MoD_RSS News story: Appointment of new Permanent Secretary at Defra MoD News 0
MoD_RSS News story: HMCTS legacy notification service – meeting summary 18 June 2019 MoD News 0
MoD_RSS News story: Individuals to be protected from 'devastating impact' of problem debt MoD News 0
MoD_RSS News story: Home Office set to introduce fees for Section 5 firearms licences MoD News 0
MoD_RSS News story: Her Royal Highness The Countess of Wessex, accompanied by FCO Minister, Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon, visits Lebanon MoD News 0
MoD_RSS News story: Ofqual response to Pearson update on A level maths breach MoD News 0
MoD_RSS News story: Head of Government Digital Service to take on new role MoD News 0
MoD_RSS News story: Treaty on voting rights signed with Luxembourg MoD News 0
MoD_RSS News story: Health and Safety Manager - MAIB, Southampton MoD News 0
MoD_RSS News story: Inspection work in progress MoD News 0
MoD_RSS News story: Chinese market access gives a multimillion pound boost for British beef MoD News 0
MoD_RSS News story: Inspection report published: Inspection of Country of Origin Information, January 2019 MoD News 0
MoD_RSS News story: Home Office allocates £35 million to police forces for violence reduction units MoD News 0
MoD_RSS News story: Climate change tops agenda at Flood and Coast Conference 2019 MoD News 0
MoD_RSS News story: Illumina’s takeover of PacBio raises competition concerns MoD News 0
MoD_RSS News story: New videos to help learner drivers improve motorcyclist awareness MoD News 0
MoD_RSS News story: Listeria cases being investigated MoD News 0
MoD_RSS News story: Tenth Economic and Financial Dialogue held between the UK and China MoD News 0
MoD_RSS News story: Restrictions to be extended on products containing plasticising chemicals MoD News 0
MoD_RSS News story: Big boost for tiny tech MoD News 0
MoD_RSS News story: Government publishes details of immigration advisory groups MoD News 0
MoD_RSS News story: RAF Typhoons scramble to intercept Russian fighters as part of Baltic Air Policing Mission MoD News 0
MoD_RSS News story: Michael Walker appointed to FSA Scientific Advisory Committee MoD News 0
MoD_RSS News story: ODP events MoD News 0
MoD_RSS News story: Progression MoD News 0
MoD_RSS News story: Response MoD News 0
Similar threads


Latest Threads

Top